Managementul Calității

Biroul Managementul Calității Serviciilor de Sănătate

SCURT ISTORIC ȘI PREZENTARE

Activitatea Biroului se desfăşoară în conformitate cu cerințele speciale în domeniu (Legea nr. 185/2017 – privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate și cu Ordinul MS și al preşedintelui ANMCS nr. 1312/250/2020 – privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate).

Întregul personal angajat în cadrul structurii deține competențe specifice în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, acestea fiind obținute ca urmare a absolvirii de cursuri de specialitate recunoscute de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Pentru realizarea obiectivelor și activităților specifice, Biroul Managementul Calităţii Serviciilor de Sănătate colaborează cu toate structurile din cadrul unităţii sanitare care oferă servicii de sănătate.

Principalul obiectiv al Biroului este implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare, astfel desfăşurând următoarele activităţi principale:
– elaborarea – împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară – a Planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia.
Ulterior,se va asigura evaluarea periodică a obiectivelor anuale stabilite prin acest Plan, precum și informarea conducerii şi a personalului privind nivelul de implementare a acestuia;
– coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare;
– măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, prin investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
– monitorizarea, centralizarea, analizarea şi raportarea către Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate a situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale (EAAAM) etc.

Obiectivele specifice sunt: asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate; menținerea tuturor certificărilor și acreditărilor din sistemul de management al calității, respectiv, acreditarea ANMCS și certificarea sistemul integrat de management al calității.

Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” Bucuresti, Spital de Urgenta, Ambulatoriu integrat de specialitate si sectii exterioare Maternitatea Bucur a obtinut nivelul I de Evaluare si Acreditare a Spitalelor din cadrul Auoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate prin Ordin Nr.501 din data de 12/08/2016, actualmente inscrisi in Ciclul II de Acreditare conform Adeverintei de inscriere in Procedura de Acreditare Nr.A50064 din data 18/01/2021

Spitalul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015

Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate desfășoară următoarele activități principale:

a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia;

b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;

c) informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia;

d) coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;

e) asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

f) măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;

g) coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

h) coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS;

i) monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;

j) coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;

k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;

l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;

m) elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

n) monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale.

Sari la conținut